Hva er Hypertekst?

En metode for å organisere og få tilgang til tekst eller annen data, for eksempel tabeller, presentasjonsinnhold og bilder, ved bruk av hyperkoblinger. I dag er alle som har vært på Internett kjent med hypertekst som det er i hver kobling de klikker eller klikker på skjermen.

Hypertekst er et konsept som ble nevnt i en 1945 atlantisk månedlig artikkel av Vannevar Bush. I artikkelen antydet han en fotoelektrisk mekanisk enhet kalt en Memex (for "minneutvidelse") som kunne lage og følge koblinger mellom mikrofiche dokumenter.

Dette konseptet ble senere mønstret av Ted Nelson i 1965 som jobbet for og med Andries van Dam ved Brown University. Andries, ved hjelp av Ted og andre Brown University studenter, opprettet et HES (Hypertext Editing System). Den første offentlige visning av hypertekst var imidlertid av Douglas Engelbart den 9. desember 1968, The Mother of All Demos.

HES, HTML, Hypermedia, Internett-vilkår, Webdesignbetingelser