HTML-tagg

Når du skriver i HTML, er taggen et inline-element som brukes til å opprette en akronym eller forkortelse. Det er nyttig når du vil forkorte et ord eller en setning, men vil fortsatt gi ytterligere informasjon til besøkende, søkemotorer og nettlesere. Følgende seksjoner inneholder informasjon om denne taggen, inkludert et eksempel på det i bruk, samt relaterte attributter og nettleserkompatibilitet.

Merk: Dette elementet er unikt fordi det er en setningstegn, som indikerer at en seksjon av tekst har strukturell betydning.

 CPUen kjørte varmt. 

CPUen kjørte varmt.

Tips: Legg merke til at ordet "CPU" viser "Central Processing Unit" når du holder musemarkøren over den.

Egenskaper

I en HTML-kode dikterer attributter visse aspekter av et HTML-element. Attributter består av et navn og verdi par. Selv om taggen ikke har noen unike attributter, utnytter den alle standardattributtene.

kompatibilitet

KantInternet ExplorerFirefoxSafariOperaChrome
Alle versjoner2.0 +1.0+Alle versjoner1.3 +2.0 +

Ekstra setningskoder

  • Our full list of HTML questions and answers., Browser, Compatibility, CSS, Web design terms

Our full list of HTML questions and answers., Browser, Compatibility, CSS, Web design terms