Hva er SOA (Service Oriented Architecture)?

SOA kan referere til noen av følgende:

1. Kort for autoritetens start, er SOA den første ressursrekorden i en DNS-sonefil. Denne posten lar andre nettverksenheter vite at det er den beste informasjonskilden for DNS-data i et domene.

2. Kort for serviceorientert arkitektur, SOA er en samling tjenester som kommuniserer med hverandre.

Computer akronymer, DNS, Nettverk, Service