Hva er en Layman?

Et begrep som brukes til å beskrive en person som ikke er ekspert. For eksempel er Computer Hope et nettsted dedikert til å hjelpe alle brukere med datamaskiner på lekmann, noe som gjør det enkelt for alle å lese og forstå.

Forretningsvilkår, sluttbruker, nybegynner