Hva er historie?

Historien kan referere til noen av følgende:

1. Internetthistorikk, også kalt nettleserhistorikk eller nettlogg, er en funksjon som finnes i alle nettlesere. Det er en oversikt over adressene til nettstedene du nylig har besøkt, og data knyttet til disse nettstedene. De lagrede dataene kan bidra til at nettstedet lastes raskere hvis du besøker det på nytt. De lagrede dataene lagres på et sted på datamaskinens disk, kalt en cache .

Tips: Enhver som er bekymret for personvernet eller ønsker å skjule sider de har besøkt, kan rydde sin internetthistorie. Hvis du sletter nettleserloggen ofte, kan du også vurdere å bruke inkognitomodus.

2. Linux-kommando, se kommandosiden for historien for mer informasjon om denne kommandoen.

3. Generelt kan historien også referere til oversikten over tidligere hendelser. For eksempel, når man snakket om datamaskinens historie, ble ENIAC som startet konstruksjon i 1943 den første elektriske datamaskinen, og er det som hjelper til med å lage dagens datamaskiner.

Nettleser, Cache, Computer pionerer, Web