Hva er JPEG 2000?

JPEG 2000, også kjent som JP2, er en wavelet komprimering codec standard for digitale bilder og video. Det ble definert av Joint Photographic Experts Group i 2000, og JPEG 2000-komprimering, som JPEG 2000, definerer både et filformat og et streamformat. I motsetning til JPEG-1 bruker den imidlertid bølgeleder for å oppnå et større komprimeringsnivå på bilder som inneholder gjentatte mønstre. Den støtter både lossy og lossless komprimering.

Komprimering, Digital, Bilde, JPEG, Programvarebetingelser, Standard, Video