Hva er en Gigabyte?

Kort for gigabyte, GB eller GByte er enten 1, 073, 741, 824 (230) byte eller 1, 000, 000, 000 (109) byte. Mange harddiskprodusenter og dataprodusenter angir hva de anser som en gigabyte i fin print.

Tips: Når "b" er liten, som Gb, refererer dette til en gigabit.

En megabyte kommer før en gigabyte.

Hva kommer etter en gigabyte?

En terabyte kommer etter en gigabyte.

Gigabyte vs andre data målinger

Nedenfor er en liste over gigabyteverdier hvor en gigabyte regnes som 1.000.000.000 (109) byte. Se vår gibibyte-definisjon for en liste over gigabyteverdier der en gigabyte er lik 1, 073, 741, 824 (230) byte.

GB (gigabyte)Verdi
Gigabyte i en bit (b), 000000000125
Gigabyte i en Nibble (N)0, 000000001
Gigabyte i en byte (B)0, 000000001
Gigabyte i en Kilobit (Kb)0, 000000125
Gigabyte i en Kilobyte (KB)0.000001
Gigabyte i en Kibibit (Kib)1.279918085e-07
Gigabyte i en Kibibyte (KiB)1.023999476e-06
Gigabyte i en Megabit (Mb)0.000125
Gigabyte i en megabyte (MB)0, 001
Gigabyte i en Mebibit (Mib), 0001310720778
Gigabyte i en Mebibyte (MiB), 001048576348
Gigabyte i en Gigabit (Gb)0, 125
Gigabyte i en Gigabyte (GB)1
Gigabyte i en Gibibit (Gib)0.134218
Gigabyte i en Gibibyte (GiB)1, 07374
Gigabyte i en Terabit (Tb)125
Gigabyte i en Terabyte (TB)1000
Gigabyte i en Tebibit (Tib)137, 439
Gigabyte i en Tebibyte (TiB)1, 099.51
Gigabyte i en Petabit (Pb)125000
Gigabyte i en Petabyte (PB)1000000
Gigabyte i en Pebibit (Pib)140737
Gigabyte i en Pebibyte (PiB)1126000
Gigabyte i en Exabit (Eb)125000000
Gigabyte i en Exabyte (EB)1000000000
Gigabyte i en Exbibit (Eib)144115188
Gigabyte i en Exbibyte (EiB)1152921500
Gigabyte i en Zettabyte (ZB)1.000.000.000.000
Gigabyte i en Yottabyte (YB)1.000.000.000.000.000

Byte, Computer forkortelser, GB, MB, Målinger