Hva er FCC (Federal Communications Commission)?

Kort for Federal Communications Commission, FCC er et USA regjeringsorgan som ble etablert i 1934 av kommunikasjonsloven. FCC har ansvaret for å regulere interstate og internasjonale kommunikasjoner via radio, fjernsyn, tråd, satellitt og kabel. FCCs jurisdiksjon dekker de 50 statene, District of Columbia og amerikanske eiendeler.

Computer forkortelser, FCC REG, NTSC, Telefonvilkår