Hva er RAD (Rapid Application Development)?

Kort for rask applikasjonsutvikling beskriver RAD en metode for å utvikle programvare ved bruk av forhåndsprogrammerte verktøy eller veivisere. Selv om RAD kan redusere tiden det tar problemer med å utvikle et program, kan det redusere programmets effektivitet. Gode ​​eksempler på RAD-applikasjoner er Visual Basic og Delphi.

Søknad, Computer akronymer, Programmeringsbetingelser