Hva er Star Topology?

Alternativt referert til som et stjernenettverk, er stjernetopologi et av de vanligste nettverksoppsettene. I denne konfigurasjonen kobles hver knute til en sentral nettverksenhet, som et nav, bytte eller datamaskin. Den sentrale nettverksenheten fungerer som en server, og de eksterne enhetene fungerer som klienter. Avhengig av typen nettverkskort som brukes i hver datamaskin av stjernetopologien, brukes en koaksialkabel eller en RJ-45 nettverkskabel for å koble datamaskiner sammen.

Bildet til høyre viser hvordan dette nettverksoppsettet får navnet sitt, da det er formet som en stjerne.

Fordeler med stjerne topologi

  • Sentralisert styring av nettverket, ved bruk av den sentrale datamaskinen, huben eller bryteren.
  • Enkel å legge til en annen datamaskin til nettverket.
  • Hvis en datamaskin på nettverket feiler, fortsetter resten av nettverket å fungere normalt.

Ulemper med stjerne topologi

  • Kan ha høyere kostnader å implementere, spesielt når du bruker en bryter eller en ruter som den sentrale nettverksenheten.
  • Den sentrale nettverksenheten bestemmer ytelsen og antall noder nettverket kan håndtere.
  • Hvis den sentrale datamaskinen, huben eller bryteren mislykkes, går hele nettverket ned og alle datamaskiner kobles fra nettverket.

Nettverk, Topologi