Hva er Drop?

Drop kan referere til noen av følgende:

1. Drop er et alternativt ord for å avbryte. For eksempel dro Microsoft bort støtte for Windows XP 8. april 2014.

2. Generelt refererer dråp til å la noe gå. Når du for eksempel drar og slipper en fil på en datamaskin, velger du filen, drar den til en annen plassering, og lar den gå.

3. Alternativt referert til som moof, brukes en dråpe til å beskrive når en bruker er frakoblet uten tilsynelatende grunn.

4. Når du bruker termen dropper, kan det være en forkortet måte å referere til en malware dropper eller en eyedropper.

Avbryt, Chat vilkår, Computer akronymer, Koble fra, Kick