Hva er en bildetekst?

En bildetekst kan referere til noen av følgende:

1. Generelt er en bildetekst tekst som er funnet på et bilde eller en video som enten beskriver hva som vises, eller er en diktering av hva som blir sagt. Et godt eksempel er oversatt tekst som vises nederst på skjermen når en person snakker et annet språk i en film.

2. Når du skriver i HTML, brukes etiketten til å legge til en tittel på et bord.

Tabell, Tag, Tittel