Hva er et adresseplass?

Et adresserom er en rekke logiske plasser på hvilken som helst del av en datamaskin eller en perifer enhet der data kan lagres. For eksempel, på en minnebrikke, har hver byte av data sin egen adresse hvor den kan lagres og deretter lokaliseres på et senere tidspunkt. Det er grenser for hva adressen kan være, basert på enhetens fysiske begrensninger, samt vilkårlige grenser som brukes til å skille visse typer data fra hverandre.

Eksempler på adresserom

Maskinvarebetingelser, Minne, Minne, Nettverk