Hva er en absolutt plassering?

Absolutt sted kan referere til noen av følgende:

1. Generelt er et absolutt sted en beskrivelse av det eksakte området på et objektivt koordinatsystem, for eksempel et rutenett.

2. Når du refererer til et kart eller jordens overflate, er en absolutt plassering bredden og lengden på et bestemt sted. Med en GPS-enhet eller et program som Google Earth, kan en person få sin absolutte plassering på jorden.

Absolutt adresse, Absolutt cellereferanse, Absolutt koordinater, Akse, GPS