Hvorfor vises en HTML-bilde-alt-tekst ikke på svingeren

I motsetning til nettleseren Microsoft Internet Explorer viser ikke Mozilla Firefox, Google Chrome og andre nettlesere teksten som brukes i alt-attributtet når du svinger over et bilde. Alt-teksten er utformet for å vises på siden når et bilde ikke lastes, mens tittelteksten er utformet for å vise ballongtekst for bilder som laster. Firefox, Chrome og andre nettlesere (unntatt Internet Explorer) følger W3C-standardene for HTML, som sier at et bilde skal ha tittelattributt for ballongtekst. Derfor viser disse nettleserne ikke alt-teksten ved å svinge over bildet.

Hvis du vil at ballongtekst skal vises når musen svinger over et bilde, legger du til «tittel» på img HTML-taggen som vist i eksempelkoden nedenfor.

Bilde med bare et alt attributt.

(Viser ikke ballongtekst.)

Bilde med både alt og tittelattributter.

(Viser ballongtekst med musepekeren.)

Hvis du bruker Mozilla Firefox eller Google Chrome, viser det første eksemplet ingen ballongtekst med bare altattributtet i koden. Hvis du legger til tittelattributtet, vises det i det andre eksempelet ballongteksten når musen svinger over bildet.