Hvor kan jeg få innstillingene for min HDD?

For mange av de eldre datamaskinens harddisker, se spesifikasjonssiden for datamaskinens harddisk for å få en oversikt over eldre harddisk CMOS og jumperinnstillinger.

Tips: De fleste nyere harddiskstasjoner blir automatisk oppdaget av datamaskinen, og jumperen og andre innstillinger finnes ofte på toppen av stasjonen.