Hva er automatbasert programmering?

Automatbasert programmering er et programmeringsparadigm som behandler deler av programmet som endelige automat. Hver automat kan ta ett "trinn" av gangen, og utførelsen av programmet er delt inn i individuelle trinn. Trinnene kommuniserer med hverandre ved å endre verdien av en variabel som representerer "staten", og kontrollflyten av programmet bestemmes av verdien av den variabelen.

"State" -variabelen kan være en enkel enumdatatype, men mer komplekse datastrukturer kan brukes. En vanlig teknikk er å skape et tilstandsovergangstabell, et todimensjonalt utvalg som omfatter rader som representerer alle mulige tilstander, og kolonner som representerer inngangsparameter. Verdien av bordet hvor raden og kolonnen møtes, er den neste tilstanden maskinen skal overgå til hvis begge forholdene er oppfylt.

Finite state machine, Input, Paradigm, Programmeringsbetingelser