Hva er en bølge?

Alternativt referert til som en bølgeform, er en bølge et mønster av et signal, slik som det som genereres av lyd og lys, som endres med jevne mellomrom. Nedenfor er et eksempel på en oscilloskop sinusbølge og en beskrivelse av hver av hovedkomponentene til en bølge. Som det fremgår av bildet nedenfor, er bølgen en linje som beveger seg opp og ned og representerer i dette tilfellet en frekvens. Jo høyere frekvensen er, jo mindre bølgelengden og jo lavere frekvensen er jo større bølgelengden.

Analog, Frekvens, Hertz, Oscillasjon, Lydvilkår WAV