Hva er Tsk?

Tsk kan referere til noen av følgende:

1. Tsk er en forkortelse som noen ganger brukes til oppgave.

2. Lyder tsk eller tsk-tsk angir disapproval; ligner tut eller tut-tut . Nedenfor er et eksempel på hvordan dette kan brukes i chat.

 Bruker 1: Hvordan formaterer du en stasjon? Bruker 2: Du er en tekniker, og du vet ikke hvordan du skal formatere en stasjon? Bruker 1: Ja, jeg vet det. :( 

Bruker 2: Tsk-tsk!

Chat vilkår, Pfft