Hva er en Switch Statement?

Ved programmering er bryteroppstillingen en betinget blokk som brukes til å forkorte et langt sett med andre setninger. For eksempel, se nedenfor hvis ellers blokkerer (ved hjelp av PHP), i eksemplet nedenfor.

hvis ($ num == 0) {echo "Tallet er null!"; } elseif ($ num == 1) {echo "Tallet er ett!"; } elseif ($ num == 2) {echo "Tallet er to!"; } ellers {echo "Feil!";

}

I stedet for å skrive flere om ellers blokkerer for å kjøre setninger basert på verdien av en variabel, kan du bruke bryteretningen til å utføre oppgaven med færre blokker med kode. La oss ta en titt på følgende kodeeksempel.

bytte ($ num) {tilfelle 0: ekko "Tallet er null!"; gå i stykker; tilfelle 1: ekko "Tallet er ett!"; gå i stykker; sak 2: ekko "tallet er to!"; gå i stykker; standard: ekko "Feil!";

}

Med bryteroppstillingen brukes variabelnavnet en gang i åpningslinjen. Et saks søkeord brukes til å gi de mulige verdiene til variabelen, som etterfølges av et kolon og et sett med setninger som skal kjøre hvis variabelen er lik en tilsvarende verdi. Søkeordets standard brukes til å håndtere verdier som ikke er dekket med et av tilfellene (som en annen setning).

Programmeringsbetingelser