Hva er SSE?

SSE kan referere til noen av følgende:

1. Kort for Simple Sharing Extension, SSE er en RSS-utvidelse fra Microsoft som tar delingsinformasjon kun ensrettet til toveis. Hvis du for eksempel brukte en kalender som brukte SSE og du oppdaterte avtaler i kalenderen din, vil alle som abonnerer på den SSE, også ha sin kalender oppdatert.

2. Kort for Streaming SIMD Extensions, SSE, opprinnelig kjent som ISSE ( Internet Streaming SIMD Extensions ), er instruksjoner for multimedieprogrammer som ble brukt på Pentium III. For eksempel, med en SSE-prosessor, kan datamaskinen utføre MPEG2-dekoding uten å trenge et dekoderkort. MPEG2 er en skjema som brukes til å spille av DVD-video-plater. SSE har blitt utvidet med SSE2, som ble introdusert med Pentium 4, SSE3 og SSSE3.

3DNow !, Computer forkortelser, CPU vilkår, Internett vilkår, MMX, RSS