Hva er en Spike?

En uventet økning i amplitude av et signal som varer for to eller mindre nanosekunder, noe mer, regnes som en bølge. Hvis det ikke er ordentlig beskyttet, kan en strømspike skade noen elektrisk komponent, inkludert en datamaskin.

Maskinvareinnretninger som overspændingsbeskyttere er utformet for å forhindre at surges og pigger ødelegger elektrisk utstyr. Alle elektriske apparater, inkludert datamaskinen, bør ha en overspenningsbeskyttelse for å forhindre at de blir skadet når det oppstår en elektrisk overspenning.

Strømvilkår, Overspenning, Spenningsfall