Hva er Shovelware?

Shovelware er et nedsettende begrep for programvare (eller en samling programvare) som er kjent for sin mengde, i stedet for dens kvalitet eller nytte. Et eksempel på shovelware er en CD-ROM som inneholder programvare av lav kvalitet som tidligere ble tilbudt individuelt på diskett.

Crapware, programvarebetingelser