Hva er søketid?

Søk tid er tiden som kreves for at informasjonen skal være plassert på en disk av en diskettstasjon. Jo lavere denne verdien er, desto raskere vil stasjonen kunne finne eller lese data. Eksempler på vanlige harddiskforsøkstider er 8 ms og 10 ms.

Tilgangstid, Harddiskvilkår, RPM, Søk, Settling tid, Tid