Hva er Refresh Rate?

Alternativt referert til som rammehastighet, horisontal skannehastighet, vertikal frekvens eller frekvens . Oppdateringshastighet er en måling av CRT-skjerm i Hz som angir hvor mange ganger per sekund et skjermbildebilde fornyes. For eksempel betyr en skjerm med en oppdateringshastighet på 75 Hz at skjermen skal omdirigere 75 ganger per sekund.

Oppdateringsfrekvenser under 75 Hz kan produsere en ofte umerkelig flimmer som kan forårsake øyestråling etter lang visning. Mens noen kort kan støtte så høyt som 120 Hz, noen ganger enda høyere, anbefales det å kjøre 85-90 Hz; Priser utover 90 Hz legger til en unødig bearbeidingsbyrde for øynene. Endelig har en LCD ikke en oppdateringsfrekvens; Men hvis du trenger å angi en hastighet, kan verdier på 40 Hz eller 60 Hz brukes.

Hertz, Video vilkår