Hva er Pseudocode?

Pseudokode kan referere til noen av følgende:

1. Alternativt referert til som p-kode, er pseudokode et dataprogrammeringsspråk som ligner vanlig engelsk som ikke kan kompileres eller utføres, men forklarer en løsning på et problem.

2. P-koden er også kort for pakket kode, som er et proprietært språk utviklet av Microsoft. Det hjelper utviklere å lage mindre DLLer og applikasjonsfiler, ved å samle Visual Basic og Visual C ++-koden i maskinkode. Siden introduksjonen av .NET-rammen er Microsofts P-kode ikke lenger brukt.

Datafortikasjoner, .NET, Programmeringsbetingelser, Pseudomachine