Hva er optimalisering?

I datavitenskap, optimalisering, programoptimalisering eller programvareoptimalisering er når den underliggende koden til et programvaresystem er endret slik at programmet kjører mer effektivt. For eksempel kan et dataprogram optimaliseres slik at det bruker mindre minne, trekker mindre strøm, eller oppnår de samme resultatene ved å bruke færre operasjoner.

Diskret optimalisering, Minne, Programvarebetingelser