Hva er en logg?

En logg kan referere til noen av følgende:

1. Detaljert liste over en applikasjonsinformasjon, systemytelse eller brukeraktiviteter. En logg kan være nyttig for å holde oversikt over bruk av datamaskinen, nødutvinning og applikasjonsforbedring. Hvert program som kan lage en logg, har forskjellige metoder for å starte eller stoppe loggopprettelsen.

Et eksempel på en programvareloggfil finner du i Microsoft Windows 2000 og Windows XP Event Viewer, som logger på hendelser, feil og annen informasjon som forekommer i Microsoft Windows.

Mange nettsider, inkludert Computer Hope, holder logger over hvilke sider brukere får tilgang til, eventuelle feil som oppstår, hvordan folk ser på siden og mer. Disse loggene hjelper eierne av nettsiden å holde oversikt over bruksstatistikken og informere dem om noe må løses eller oppdateres på nettstedet. Google Analytics er et godt eksempel på en gratis tjeneste som overvåker denne informasjonen.

Merk: Computer Hope distribuerer eller deler ikke loggene sine med noen brukere eller tredjepartsfirmaer. Ytterligere personverninformasjon er tilgjengelig på vår juridiske indeksside.

2. Log eller logging er også stenografi for å beskrive noen som logger seg av. I et spill kan en spiller logge fordi de har sluttet spillet eller mistet forbindelsen.

Bootlog, Event Viewer, Spillvilkår, HijackThis, Journal, Login, Proglog, Programvarebetingelser