Hva er et leksikon?

Et leksikon kan referere til noen av følgende:

1. Generelt er et leksikon en gruppe ord som utgjør et språk. For eksempel er hvert av ordene i denne setningen bare noen få ord som utgjør det engelske leksikonet. Et leksikon kan også være en gren av kunnskap som lagrer alle kjente ord av et bestemt emne. For eksempel er datamaskinordlisten betraktet som et leksikon av alle datamaskinrelaterte termer.

2. Når du henviser til datamaskiner eller programmering, er leksikon en gruppe ord som brukes til å lage et programmeringsspråk. For eksempel, for, foreach, gjør, hvis og mens er bare noen få eksempler på ord som finnes i mange programmeringsspråk.

Ordliste, leksikografi, programmeringsbetingelser