Hva er HKLM (HKEY_LOCAL_MACHINE)?

Windows-registeret inneholder en rotnøkkel med tittelen HKEY_LOCAL_MACHINE eller HKLM . HKLM rotnøkkelen inneholder innstillinger som relaterer seg til den lokale datamaskinen. I Microsoft Windows XP og tidligere er det fire hoved undernøkler under HKLM: SAM, SIKKERHET, SOFTWARE, SYSTEM . Det er også en femte undernøkkel med tittelen HARDWARE, som er opprettet på fly og ikke lagret i en registerfil. I Windows Vista og 7 er en sjette undernøkkel til stede, med tittelen BCD.

SOFTWARE-undernøkkelen er den mest brukte registernøkkelen, da den inneholder innstillingene for Windows og programvarene som er installert på datamaskinen. Når et program er installert, skrives data til undernøkkelen SOFTWARE for å lagre programspesifikke innstillinger. Disse innstillingene lastes inn i datamaskinens minne hver gang operativsystemet starter, slik at når et program lastes av brukeren, trenger de ikke å konfigurere programmet på nytt.

Programvarebetingelser, Windows-register