Hva er Darknet?

Et mørknet kan referere til noen av følgende:

1. Darknet er et privat P2P-fildelingsnettverk der kun betroede samarbeidspartnere gjør tilkoblinger for å få tilgang til det mørke webområdet. Delingen er anonym, da IP-adresser ikke deles offentlig. Darknets tenkes ofte å være knyttet til ulovlige aktiviteter eller andre aktiviteter der brukerne ikke vil ha regjering eller andre involveringer.

2. Darknet er et annet navn for et teleskop, et system hvor en person kan se på aktiviteter på Internett. Nærmere bestemt er aktivitetene trafikk som retter seg mot ubrukt (mørk) adresserom på et nettverk, som vanligvis er mistenkelig. Ved hjelp av et nettverk kan teleskopet identifisere om det er noen nettverksangrep som pågår eller blir forsøkt.

3. Darknet er også et begrep som noen ganger brukes til å beskrive den dype banen.

Anonym, Deep Web, Fildeling, Internett-vilkår, Sikkerhetsbetingelser, Silkevei