Hva er en Konstant?

Const eller konstant er et begrep som brukes til å beskrive data eller en verdi som ikke endres i en spesifisert tid, i motsetning til en variabel. For eksempel, i et PHP-skript når en konstant er definert, forblir den den samme i hele skriptet. Nedenfor er et eksempel på hvordan du vil definere og bruke en konstant.

 define ('EXAMPLE', 'Det er håp! \ n');

ekko 'Er det håp? ', Eksempel

Å skrive inn koden ovenfor vil returnere: "Er det håp? Det er håp!" på en PHP-side.

Tips: Det er vanlig og foretrukket at konstanter blir opprettet i alle store versjoner.

Programmeringsbetingelser, skrivebeskyttet, statisk, variabel