Hva er lukket arkitektur?

En datamaskin eller annen maskinvareutforming som en produsent ikke deler eller åpner for andre produsenter, gjør den uforenlig med annen programvare og datamaskiner. For eksempel er Apple-datamaskinene lukkede arkitekturdatamaskiner og en datamaskinvare som bare er utviklet og produsert av Apple.

Apple vilkår, arkitektur, klon, åpen arkitektur