Hva er en sjekk?

En sjekk kan referere til noen av følgende:

1. En sjekk er et enkelt trinn som utføres for å kontrollere at noe fungerer. For eksempel kan en bruker sjekke strømkabelen for å sikre at den er koblet til datamaskinen hvis de ikke kan slå på datamaskinen.

2. En sjekk eller merke (✓) er et symbol som brukes til å indikere at noe er valgt som vist på bildet. Se vår bokseside for et interaktivt eksempel på merker som er plassert i en avkrysningsboks.

Skal jeg bruke "merke" eller "merke" i skrivingen min?

Begge skjemaene er riktige, og bruken avhenger av stilguiden du følger. Når vi beskriver et symbol, følger vi Microsoft Manual of Style og skriver "merker" som to ord i alle våre skrivinger.

Kontroller biter, Merk av, Kontrollsum, Merk, Sekvenskontroll, Test, Feilsøking