Hva er en ekstern og intern kommando?

I MS-DOS er det to måter som kommandoer utføres: internt og eksternt. En intern kommando er innebygd i command.com-filen, og en ekstern kommando er ikke og krever at en egen fil skal operere.

Hvis for eksempel datamaskinen din ikke har fdisk.exe-filen, og du prøver å bruke fdisk-kommandoen, vil du få en feilmelding om «Feil kommando eller filnavn». Fdisk er en ekstern kommando som bare fungerer hvis fdisk.exe, eller i noen tilfeller, fdisk.com, er til stede.

Men så lenge MS-DOS kjører på datamaskinens interne kommandoer, for eksempel cd-kommandoen, vil det alltid være tilgjengelig og krever ikke at andre filer skal kjøre. Hver av kommandoene som er oppført på MS-DOS-hjelpesiden, angir hvilke kommandoer som er eksterne og interne.

Hvorfor er det nødvendig med interne og eksterne kommandoer?

Interne kommandoer er mer vanlige og viktige for operasjonen og bruken av Windows-operativsystemet. Ved å legge dem inn i command.com-filen, kan de nås raskt og alltid tilgjengelig i MS-DOS og til Windows når det trengs.

Eksterne kommandoer er kraftige kommandoer, og kan hjelpe til med å løse problemer, forbedre ytelsen eller utføre andre handlinger. Eksterne kommandoer har vanligvis høyere ressursbehov enn interne kommandoer. Å holde dem i separate filer, skilt fra interne kommandoer, bidrar til å redusere belastningen på Windows. De kan også legges til Windows når det er nødvendig, ved å kopiere den eksterne kommandoen til datamaskinen.