Hva er en agent?

En agent kan referere til noen av følgende:

1. Et program eller et skript som brukes til å utføre en oppgave for brukeren. For eksempel kan et e-postprogram, for eksempel Microsoft Outlook, betraktes som en programvareagent siden det kan settes opp for å lete etter ny e-post fra en server og deretter fortelle deg om det.

2. I datanettverk er en agent en del av systemet som forbereder data for serveren eller klienten.

Bot, Daemon, Nettverksvilkår, Brukeragent, Trollmann