Hva er et adressegister?

Del av dataminne som holder oversikt over stedet i minnet. Nedenfor er en liste over forskjellige adresseregister .

  1. MAR er kort for minnekortregister og er et parallelt lastregister som inneholder den neste minnetadressen som skal manipuleres. For eksempel, den neste adressen som skal leses eller skrives.
  2. DMAR er destinasjonsminneadresseregisteret .
  3. SMAR er kildeminnes adresseregister .

Datortabeller, Minnevilkår