Hva er en adresse?

En adresse kan referere til noen av følgende:

1. Med datalagring av datamaskiner peker en adresse til et sted der data kan nås.

2. Med datanettverk refererer en adresse til en IP-adresse eller annen unik nettverksidentifikasjon.

3. På Internett er en adresse et synonym for en webadresse . Et eksempel på en webadresse er Computer Hope, som er: //www.computerhope.com/. Se vår URL-definisjon for en fullstendig sammenbrudd og ytterligere informasjon.

4. Generelt refererer en adresse til den fysiske plasseringen av en bygning. Du finner vår PO Box-adresse på Computer Hope-siden.

5. Når du skriver i HTML, tag brukes til å spesifisere kontaktinformasjonen til en eier eller forfatter.

Absolutt adresse, Adresselinje, Maskinvarebetingelser, HTML-vilkår, Indirekte adresse, Merk, URL