Hva er en kontobeskyttelse?

Sikkerhetsfunksjon som brukes med operativsystemer og tjenester med en pålogging som låser en konto som har feilet et påloggingsforsøk mer enn en angitt parameter. For eksempel kan et system settes opp for å låse en konto i en time dersom brukeren feiler påloggingen fem ganger om ti minutter. Kontobeskyttelse holder kontoen sikker ved å hindre noen eller noe fra å gjette brukernavnet og passordet. Når kontoen din er låst, må du vente på angitt tid før du kan logge på kontoen din igjen. I bildet nedenfor av Windows XP GPO er et eksempel på hvor denne policyen kan settes opp i Windows.

I eksemplet ovenfor er tre standardpolicyer. Kontoutkoblingsvarigheten lar deg angi hvor mange minutter kontoen forblir låst når den utløses. Tildelingsgrensen for konto lar deg angi hvor mange ugyldige pålogginger som kan forekomme før du låser kontoen. Til slutt nullstiller telleren for tilbakestillingskontoen etter at lengden er oppgitt i minutter, telleren vil nullstilles hvis det ikke har vært noen mislykkede forsøk. En god setting for de fleste brukere er 60, 10 og 30.

Logg inn, Sikkerhetsbetingelser