Hva er en tilgangslogg?

Når du henviser til en nettside, er en tilgangslogg en fil eller gruppe med filer som inneholder en liste over hver av filene som er tilgjengelige på en server. De fleste servere logger IP-adressen, datoen, klokken, filen, nettleseren, operativsystemet eller referansesiden. Nedenfor er et eksempel på hvordan en oppføring i tilgangsloggen kan se ut.

 1.1.1.1 - - [22 / Feb / 2005: 17: 32: 27 -0800] "GET /favicon.ico HTTP / 1.1" 200 1406 "-" "Mozilla / 5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; rv: 1.7.3) Gecko / 20040913 Firefox / 0.10.1 "" www.computerhope.com " 

De fleste brukere krever ikke tilgang til en rå tilgangslogg fordi mange webverter har en rapport eller et diagram som automatisk genereres fra loggen. Hvis du trenger å finne hvem eller hva som åpner en fil eller alt en adresse som er tilgjengelig på serveren, kan den bli funnet i den rå tilgangsloggen.

Nettverksbetingelser