Hva er et tilgangslampe?

Et aktivitetslys eller tilgangslampe er en LED på forsiden av en datamaskin eller stasjon som lyser når den er på eller arbeider. For eksempel, når et program åpnes, blinker tilgangslyset på og av for å indikere at datamaskinen og harddisken fungerer.

CD-vilkår, Fargebetingelser, Diskettbetingelser, Harddiskvilkår, LED