Hva er en absolutt sti?

Alternativt referert til som filbane og full bane, inneholder den absolutte banen rotkatalogen og alle andre underkataloger der en fil eller mappe er inneholdt. For eksempel, //www.computerhope.com/jargon/a/absopath.htm er den absolutte banen til denne nettsiden.

Forward slash, operativsystemvilkår, sti, relativ sti