Hva er AI (Artificial Intelligence)?

AI er kort for kunstig intelligens, et begrep laget av John McCarthy i 1955 ved Dartmouth College. Det er relatert til Alan Turing, som i 1950 utviklet Turing-testen, som evaluerer maskinens evne til å vise oppførsel som er ekvivalent med eller skiller seg fra et menneske. Den vitenskapelige studien av AI tar sikte på å utvikle maskinvare og programvare som emulerer prosesser i den menneskelige hjerne, inkludert behandling av fotografiske bilder og menneskelige språk.

Artificial intelligence terms, Computer forkortelser