Hva er Agile Development Methods?

I programvareutviklingsprosessen er Agile utviklingsmetoder et sett med prosedyrer som dikterer måtene som flere lag av utviklere samarbeider om på et prosjekt. Begrepet "fleksibel programvareutvikling" ble introdusert i 2001 i et dokument kjent som Agile-manifestet .

Utviklingsprosjekter som bruker fleksibel programvareutvikling fokuserer på å tilpasse seg endringsmålet til målene, i stedet for å forutsi forut for tiden hva disse målene vil være. De gjør dette ved å benytte en iterativ prosess der målene blir revurdert som nødvendig for å flytte prosjektet fremover. Agile Manifesto skisserer de underliggende konseptene for fleksibel utvikling, som er oppgitt som:

"Vi oppdager bedre måter å utvikle programvare ved å gjøre det og hjelpe andre å gjøre det. Gjennom dette arbeidet har vi kommet til å verdsette:

  • Enkeltpersoner og samspill over prosesser og verktøy.
  • Arbeidsprogramvare over omfattende dokumentasjon.
  • Kundsamarbeid over kontraktsforhandlinger.
  • Å svare på endring over å følge en plan.

... Det er, mens det er verdi i elementene til høyre, verdsetter vi elementene til venstre mer. "

Samarbeid, Programmeringsbetingelser, Programvareutvikling