Hva er tilgang?

Ordet tilgang kan referere til noen av følgende:

1. Generelt refererer tilgang til tillatelsen til bruk. Hvis du har fått rettighetene til å bruke en datamaskin eller tjeneste, har du autorisert tilgang, vanligvis gitt ved å skrive inn brukernavn og passord.

Merk: Hvis du bruker en datamaskin eller en tjeneste uten tillatelse, har du uautorisert tilgang.

2. Tilgang er også en kommunikasjonskanal som åpnes med en programvare eller en maskinvareenhet, for eksempel en datamaskinens diskettstasjon, modem eller skriver. Hvis den aktuelle tilgangen ikke er oppnådd, mottar brukeren en tilgang, eller en annen feilmelding.

3. Microsoft Access er et program for programvarehåndtering fra Microsoft.

4. Se siden for tilgangsselskap for ytterligere informasjon om tilgangsselskapet .

Database, Database vilkår, Entry, FoxPro, Fjerntilgang, Sikkerhetsbetingelser