Hva er termiske sensorer?

I en datamaskin overvåker termiske sensorer temperaturen på maskinvaren din for å forhindre overoppheting. Datamaskinvarekomponenter, spesielt prosesseringsenheter som CPU og GPU, blir veldig varme og overopphetet hvis de ikke avkjøles. Typiske kjølemetoder for disse komponentene inkluderer varmesvanger, vifter og flytende kjølesystemer. Hvis prosessoren overopphetes, fungerer den og blir raskt skadet eller ødelagt. Mange systemer slutter automatisk å kjøre hvis deres termiske sensorer rapporterer en omgivelsestemperatur som overstiger en forhåndsinnstilt grense.

Overoppheting er spesielt viktig for brukere som overklokker systemene sine. Overklokkede systemer genererer nødvendigvis mer varme enn deres spesifikasjoner, og krever ytterligere kjøling for å bære varmen bort fra prosessorene. I disse systemene er overvåkingssystemets temperatur en meget høy prioritet.

Hvordan kan jeg sjekke temperaturen selv?

Noen system BIOS-grensesnitt viser verdiene som er rapportert av termosensorene. Tredjeparts programvarepakker kan tillate brukeren å overvåke systemets termiske sensorer direkte. For å finne ut hvilken termisk overvåking som er tilgjengelig på ditt system, sjekk dokumentasjonen til hovedkortet ditt.

CPU, GPU, Maskinvarebetingelser, Hovedkort