Hvordan lagrer jeg et skannet dokument som en PDF?

Du kan bruke et gratis program, for eksempel CuteFTP eller PrimoPDF, for å lage en PDF fra et bilde eller et dokument du har skannet til en fil på datamaskinen.

  • PrimoPDF: //www.primopdf.com/
  • CutePDF-siden: //www.cutepdf.com/

Når du har lastet ned og installert ett av disse programmene, åpner du det skannede bildet i en bildeviser og skriver ut filen. Når utskriftsvinduet åpnes, som vist på bildet, velger du enten CuteFTP eller PrimoPDF i stedet for å velge skriveren din, og skriver deretter OK. Å gjøre dette skaper en PDF-fil i stedet for å sende filen som skal skrives ut med skriveren.

Tips: Når du skanner et dokument, blir det skannede bildet som standard lagret som et bilde. Du har muligheten til å lagre filen som en. TIFF eller .JPG. Vi anbefaler en .JPG siden flere programmer kan åpne dette bildeformatet.

Tips: Når du åpner bildet eller skannet dokument, må det åpnes i et program som lar deg skrive ut filen. Når du ser på filene via Min datamaskin eller Windows Utforsker, må du ikke forhåndsvise bildet. I stedet åpner du bildet i et bilderedigeringsprogram, som MSPaint eller Windows Photo Viewer.