Opprett bord i FrontPage

Nedenfor finner du trinnene for hvordan du kopierer og limer inn tekst, så vel som formler i et Microsoft Excel-regneark.

Microsoft Excel fungerer som de fleste andre programmer for kopiering og liming av ren tekst. For å kopiere og lime inn noen celler som bare inneholder tekst i et Excel-regneark, følg trinnene nedenfor.

Hvordan kopiere og lim inn bare verdiene i Excel

Hvis du arbeider med celler som inneholder formler, men du vil kopiere verdiene som er opprettet av disse formlene, følger du trinnene nedenfor.

  1. Velg verdier og klikk deretter OK.

Hvordan kopiere og lime inn formler i Excel

Merk: De fleste formler opprettes ved hjelp av en relativ cellereferanse, og når disse formlene kopieres, blir referansene endret automatisk. Hvis du ikke vil at cellehenvisninger skal endres, må formelen være en absolutt cellereferanse.

  1. Velg Formler, og klikk deretter OK.