Hvorfor spør datamaskinen om tid og dato hver gang den støtter

Hvis datamaskinen din har begynt å spørre deg om tid og dato når den starter, er det sannsynlig at CMOS- eller RTC-batteriet er dårlig eller må lades.

Lade batteriet

Før du bytter batteri, må du gå på datamaskinen i to fulle dager. I noen tilfeller kan dette lade batteriet og forhindre at denne feilen oppstår.

Windows 95 og eldre datamaskiner

Hvis du kjører Microsoft Windows 95, Windows 3.x eller MS-DOS, må du kontrollere at datamaskinen har en autoexec.bat- og config.sys-fil. Hvis denne filen mangler, må den gjenopprettes eller gjenopprettes fra en sikkerhetskopi.

Bytt ut batteriet

Merk: Eldre datamaskiner som bruker en Intel 80286 og en nedre prosessor, har ikke et CMOS- eller RTC-batteri, noe som betyr at tid og dato må stilles hver gang datamaskinen starter.

Hvis du har en datamaskin senere enn en 80286, har CMOS- eller RTC-batteriet dødd. Du kan kontakte datamaskinen eller hovedkortprodusenten for å kjøpe et erstatningsbatteri. Eller, hvis du har et myntcellebatteri på hovedkortet ditt, kan du også finne en erstatning online eller via en lokal elektronikkbutikk.