Hva er z-buffering?

Z-buffering, også kjent som dybdebuffering, er en teknikk i datagrafikkprogrammering som brukes til å bestemme om en gjenstand (eller en del av et objekt) er synlig i en scene. Det kan implementeres enten i maskinvare eller programvare, og brukes til å øke gjengivelsen.

Når en scene blir gjengitt, har hver piksel en X- og Y-koordinat (horisontal og vertikal orientering til kameraet), samt en Z-koordinat (dybde eller avstand fra kameraet). Z-bufferen er et todimensjonalt array (X og Y) som lagrer Z-verdien for hver skjermpiksel. Hvis en annen gjenstand skal gjengis på samme pikselplassering, overstyrer algoritmen den forrige verdien hvis den nye piksel er nærmere kameraet. Denne algoritmen øker gjengivelseshastigheten for ugjennomsiktige objekter, men gjennomsiktige objekter gir ikke fordel siden de fjerne objektene er delvis synlige og må være fullt gjengitte.

Datamaskin grafikk, Programmering, Programmeringsbetingelser